Lebane: Svi treba da znamo

28. „Ono što ostavljamo našoj deci nije bogatstvo imovine, već sistem vrednosti, poverenje, razumevanje, ljubav…“

Jelena Filipović – Psiholog, Medveđa – „Ono što ostavljamo našoj deci nije bogatstvo imovine, već sistem vrednosti, poverenje, razumevanje, ljubav…“

Koje su najčešće zloupotrebe dece na internetu sa kojima ste se susretali? Da li nam možete navesti i neke primere iz vaše škole?

U OŠ nismo imali veće probleme koje su uzrokovane korišćem interneta i druženja na društvenim mrežama. Imali smo prilike da rešavamo verbalnu svađu između učenika u školi, koja je prethodno bila započeta pismenom svađom i uvredom preko interneta. Problem smo uspešno rešili obavljenim savetodavnim razgovorom u prisustvu roditelja, razrednog starešine, prihologa škole i direktora.

Iako je ova zloupotreba novijeg doba, koliko je ona opasna? Odnosno kako može da utiče na dečije ponašanje i psihu? 

Internet koliko može da bude zanimljiv i da pozitivno utiče toliko može da ima i negativnu stranu. Pre svega  internet korisnici postaju manje druželjubivi. Zatim, anonimnost je takođe negativan deo interneta , jer svako može da se lažno predstavi…a s druge strane ta lažna uverenja nas čine lakom metom za ljude sa lošim namerama. Imaju negativan uticaj na kognitivni i socijalni razvoj, jer deca mnogo teže mogu da prepoznaju šta je realno, a šta ne….

Veliki procenat dece je sam zaslužan za svoje vaspitanje, jer roditelji za to nemaju vremena. Koliko je ovo veliki problem u današnjem svetu u kome se tehnologija i navike i potrebe ljudi menjaju velikom brzinom ?

Da li roditelji zaista nemaju vremena ili su u pitanju samo nepravilno postavljeni  prioriteti?!!? Mišljenja sam kao i većina mojih kolega da svaki roditelj najpre mora da nađe vremena za svoje dete, pa onda za sve ostalo…jer  je « Dete otac čoveka ».Posao kao i ostale egzistencionalne obaveze, jesu bitne i najčešće neodložne, jer je to način na koji se obezbeđuju osnovna materijalna dobra za podmirivanje osnovnih ljudskih potreba, ali ukoliko dete nema dovoljno pažnje, zatim pokazuje probleme u ponašanju, to govori da se roditelj nije dobro organizovao i da sebi nije našao adekvatnu zamenu za svoje odsustvo. Nije u pitanju nedostatak vremena već nepravilno postavljeni životni prioriteti.

Kao psiholog, koje savete bi ste dali deci, a koje roditeljima, kada je bezbedno korišćenje novih tehnologija u pitanju?

Internet i društvene mreže u velikoj meri utiču na odrastanje dece. Veliku ulogu u celokupnom vaspitanju za korišćenje nove tehnologije ima roditeljstvo ! Ako roditelji jasno postave i sebi i detetu granicu dokle nešto sme, a dokle ne… neće biti problema bez obzira na promene i životne izazove. Kotrola ponašanja je bitna u svakom pogledu. Vreme ide, donosi velike globalne promene na svim životnim poljima…moramo ići u korak s vremenom  sa pozitivnim sistemom vrednosti, jer ono što ostavljamo našoj deci nije bogatstvo imovine, već sistem vrednosti- poverenje, razumevanje, ljubav…to je  potrebno deci,  sada više nego ikad.

Koliko i kako savremene IKT (informacione komunikacione tehnologije), menjaju ponašanje, vrednosti i detinjstvo dece?

Uticaj interneta na mentalno zdravlje dece neće biti  negativan ukoliko osoba/ dete nema poremećen sistem vrednosti( zdrav način života, rana prevencija, određivanje granica) i zna pravilno da organizuje svoje vreme i da prepozna svoje potrebe.