Bojnik Vesti

Bojnik: Poziv za subvencionisanje kamata poljoprivrednicima

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik upućuje poziv za podnošenje ponuda za subvencionisanje kamata kredita poljoprivrednih gazdinstava. Naručilac je Fond za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik, Trg Slobode br. 3, 16205 Bojnik.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

– Visina efektivne kamatne stope (40) bodova,
– Visina nominalne kamatne stope (15) bodova,
– Broj odobrenih poljoprivrednih kredita za korisnike sa teritorije Jablaničkog okruga u periodu od 01.05.2015 do 01.05.2016 godine (20) bodova,
– Rok odobravanja kredita od momenta predaje kompletne dokumentacije (10) bodova,
– Broj ekspozitura na teritoriji Jablaničkog okruga (10) bodova,
– Broj upošljenika na teritoriji Jablaničkog okruga (više od 20), (5) bodova.

Ponude se dostavljaju putem pošte, preporučeno, neposredno svakog radnog dana od 07-15 časova, na adresi naručioca „Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Bojnik“ ulica Trg Slobode br. 3. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30.05.2016 godine do 15:00 časova. Ponude koje stignu posle roka navedenog u predhodnom stavu smatraće se neblagovremenim, piše u saopštenju objavljenom na sajtu opštine Bojnik.