Zaštita dece od zloupotreba na internetu

Digitalna revolucija svakodnevno menja svet na koji smo navikli. Na promene se najbolje adaptiraju mladi što se danas najbolje vidi na primeru razvoja novih komunikacijskih servisa, a posebno kroz popularizaciju pametnih telefona i interneta među decom i mladima.