Të gjithë duhet të dimë

EFEKTET PSIKOLOGJIKE TË DHUNËS NË MEDIA MBI SJELLJEN E FËMIJËVE

Vitet e hershme të secilit fëmijë janë kohë kritike për zhvillimin e trurit.  Fëmijët kanë nevojë për kohë për aktivitete që janë kyçe për zhvillimin shëndetsor, mendor dhe fizik. Vitet e hershme  formuese duhet ti kalojm duke  luajtur, lexuar, eksploruar natyrën, për të mësuar rreth muzikës dhe për të marrë pjesë në sporte. Ajo që fëmijët mund të dëgjojnë dhe të shohin mund të ndikojnë në kërkimin e tyre, luajnë dhe bashkëveprojnë me prindërit dhe të tjerët, mund të nxisin  të mësuarit dhe zhvillim të shëndetshëm fizik dhe shoqëror. Sidoqoftë, ekspozimi ndaj llojeve të caktuara të informacionit dhe lajmet e dhunshme mund të pengoj aftësinë e fëmijës për të qenë fizikisht aktiv.

Fëmijët janë të ekspozuar ndaj një lloj dhune në media pothuajse çdo ditë, qoftë në lajme, në internet, në shfaqje televizive, në filma, në sporte. Këto ekspozime, qofshin ato afatshkurtra ose afatgjata, mund të rezultojnë me pasoja negative psikologjike, duke përfshirë rritjen e sjelljes agresive  dhe një nivel të ulët të  emocioneve ndaj veprimeve të dhunshme. Edhe pse hulumtimet tregojn  se ky efekt negativ është i vogël, prap se prap është i rëndësishëm.

Çdo gjë që fëmijët shohin ose dëgjojnë në media në një farë mënyre i prek ata. Psikologët dhe pedagogët kryesorë bien dakord mbi këshillën që në interesin më të mirë të fëmijëve tanë do të kishte një kufizim në ekspozimin e tyre ndaj përmbajtjes së dhunshme. . Për fat të keq, dhuna është një nga format më të njohura të argëtimit. Mbi 60% e emisioneve televizive që shfaqen në kohën kryesore përmbajnë një formë të dhunës. Ka dy anët e kundërta të kësaj çështjeje. Mediat që reklamojnë televizionet e dhunshme, video lojrat dhe format e tjera të argëtimit pohojnë se kjo është vetëm argëtim, ndërsa ana  tjetër thot që promovon  dhunën, dhe pastaj edhe lind   dhunën – thonë allpsych.com.

„Më shumë se një mijë studime shkencore dhe kritika konkludojnë se ekspozimi i dukshëm ndaj dhunës në media rrit rrezikun e sjelljes agresive në disa fëmijë, se ata janë më të ndjeshëm ndaj dhunës dhe i bën ata të besojnë se bota është“ një vend serioz dhe i tmerrshëm „më shumë sesa është tani.

Cili është efekti psikologjik i video lojarave të dhunshme të fëmijëve?

Sipas Braud Busman, profesor i komunikimit dhe psikologjisë në Universitetin Shtetëror të Ohajos, lidhja midis video lojrave dhe sjelljes agresive është e qartë: „Mbi 130 studime u zhvilluan në mbi 130,000 pjesëmarrës në mbarë botën“.

Bushman thotë se këto studime japin dëshmi se video lojërat e dhunshme mund të çojnë në „rritjen e mendimet agresive, ndjenjat të zemruara , emocion fiziologjik, duke përfshirë shpejtësin e  shkallës  së zemrës dhe sjelljen agresive. Ata gjithashtu ulin sjelljen dhe ndjenjat e ndjeshmërisë për të tjerët. “

Ekspozimi ndaj dhunës në media, duke përfshirë televizionet, filmat, muzikën dhe video lojrat , paraqet një rrezik të rëndësishëm për shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Dëshmitë e shumta kërkimore tregojn se dhuna në media mund të kontribuojë në sjelljen agresive, desensitizimin ndaj dhunës, anktheve të këqija dhe frikën për të qenë i lënduar. Pediatrit duhet të vlerësojnë nivelin e ekspozimit të fëmijës në media dhe të ndërhyjnë në rreziqet që lidhen me mediat. . Pediatrit dhe ofruesit e tjerë të kujdesit shëndetësor të fëmijëve mund të kontribojn për një mjedis më të sigurt të medias për fëmijët duke inkurajuar shkrim-leximin mediatik, përdorimin më të kujdesshëm dhe proaktiv të mediave nga fëmijët dhe prindërit e tyre, prezantimin e përgjegjshëm të dhunës nga prodhuesit e medias dhe përmbajtjen më efektive të medias.

 

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e autoritetit që i ka ndarë fondet.