Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Vesti

Godišnji sastanak u Agenciji za bezbednost saobraćaja „Priprema programa rada lokalnih Tela za bezbednost saobraćaja“

Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala je treći po redu, godišnji sastanak, sa predstavnicima lokalnih Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na temu „sastavljanje godišnjeg Programa rada“.

Iz opštine Medveđa, ispred saveta za bezbednost saobraćaja, sastanku su prisustvovali predsednik Saveta, dr Nebojša Arsić i Milan Gikić, član Saveta ispred saobraćajne policije Medveđe.
U želji da lokalnim telima za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja pruži stručnu i tehničku podršku, Agencija je pripremila program koji će doprineti predstavnicima lokalnih samouprava da na bolji i kvalitetniji način sastave svoj Program rada. Tokom trajanja sastanka predstavnici Agencije prezentovali su par tema u vezi bezbednosti u saobraćaju, tokom kojih se vodila interaktivna diskusija.
Prva tema pod nazivom „Priprema programa rada lokalnih Tela za bezbednost saobraćaja na osnovu podataka“ imala je za cilj da predstavnicima lokalnih Tela ukaže na važnost detaljne analize podataka prilikom donošenja odluke za pokretanje određenih aktivnosti kroz Programe korišćenja sredstava od naplaćenih novčanih kazni za 2018. godinu.
Druga tema odnosila se na rad u „Bazi podataka lokalnih Tela“ i značaju korišćenja ovog alata u svakodnevnom radu lokalnog Tela. Prezentovan je način i mogućnost kako da se u velikoj meri olakša dosadašnji rad lokalnih Tela kroz razmenu primera dobre prakse sa predstavnicima drugih lokalnih Tela i Agencije, ali stalnog i adekvatnog praćenja aktivnosti po pitanju unapređenja bezbednosti saobraćaja na nivou Republike Srbije.
Prisutnim predstavnicima lokalnih Tela predstavljene su u okviru treće teme planirane aktivnosti Agencije za bezbednost saobraćaja za 2018. godinu u pogledu kampanja, edukacija, nabavku promotivnih materijala i ostalih aktivnosti prema ugroženim kategorijama učesnika u saobraćaju, a koje svakako lokalna Tela trebaju podržati i realizovati na području njihove lokalne samouprave, ukoliko za tim aktivnostima postoji potreba.
Predstavnici Agencije upoznali su predstavnike lokalnih Tela sa izmenom i dopunom pojedinih članova Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a koji su veoma bitnih za rad lokalnih Tela ua narednom periodu.