Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Isplaćena pomoć korisnicima CZSR i sredstva za finansiranje aktivnosti političkih partija

Iz budžeta grada Leskovca danas je isplaćena suma od 915.498 dinara koja je namenjena korisnicima Centra za socijalni rad na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Leskovca. U pitanju je redovno izdvajanje iz gradske kase koje se izmiruje u propisanom vremenskom roku svakog meseca.

Na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, političkim partijama na teritoriji grada Leskovca je danas takođe isplaćen novac koji se svakog meseca isplaćuje za pokrivanje troškova rada istih.

 

infocentarjug.rs