Lebane

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti unapređenja položaja Roma

Na osnovu člana 10. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Lebane 04 br 400-242/2 od 08.02.2019. god i čl. 65. Statuta opštine Lebane („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 08/19), predsednik opštine Lebane, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA OPŠTINE LEBANE IZ OBLASTI UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA

Javni konkurs se raspisuje za projekte udruženja na području opštine Lebane koji se realizuju u 2021. godini.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja utvrđuju se odlukom o budžetu opštine Lebane za svaku budžetsku godinu i mogu se koristiti samo do visine sredstava utvrđenih istom odlukom.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja je 1.000.000,00 dinara.

I Pod programima i projektima udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Lebane, podrazumevaju se programi i projekti iz oblasti unapređenja položaja Roma.

Javni konkurs udruzenja Roma
OBRAZAC-OPISA-PROJEKTA-1-Lebane-2021
PRIJAVNI-OBRAZAC-Lebane-2021
PLAN-AKTIVNOSTI-ZA-NAREDNI-PERIOD-1-Lebane-2021
IZJAVA-PARTNERA-PROJEKTA-PROGRAMA-1-Lebane-2021
Izjava-da-ce-sredstva-biti-namenski-utrosena-1-Lebane-2021
Prilog-2-Budzet-romi-programa-udruzenja-Lebane-2021