COVID-19 Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Lebane: Važni brojevi telefona za vreme vanrednog stanja

Opština Lebane

016/843-027, od 7 do 15 sati, radnim danima

Crveni Krst Lebane

016/843-877, od 7 do 15 sati, radnim danima

Slaviša Stevanović, sekretar Crvenog Krsta

064/3588-666, od 00:00 do 24:00 sati, radnim danima i vikendom

Policijska stanica 016/ 843-122

Brojevi telefona u ambulantama koje su određene za prihvatanje pacijenata koji su febrilni i koji imaju respiratorne zdravstvene tegobe su: 

064/ 899-37-23 Respiratorni Centar Lebane

064/ 899-37-24 Respiratorni Centar Bošnjace

061/ 165-51-64 Doktor Zoran Colić

Brojevi telefona u centralnim ambulantama radi pružanja informacija za određene zdravstvene usluge u okviru Doma zdravlja Lebane su:

016/ 847-073 Služba Opšte medicine

064/ 899-37-75 Trijažni – prijemni lekar ; 064/ 899- 37-21;  064/ 899-37-78