Bojnik Vesti

Letnje održavanje puteva u Bojniku

Za letnje održavanje puteva u opštini Bojnik biće utrošeno 8.690.885 dinara, od čega ministarstvo poljoprivrede učestvuje sa 53,84 % a opština Bojnik 46,16 %.

Bojnik – Predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović je u ime lokalne samouprave u tom mestu potpisao ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine o korišćejnu sredstava za revitalizaciju poljskih puteva. Ugovorom se precizira da će se odobrena sredstva iskoristiti za revitalizaciju 55.025 m2 puteva u pustorečkom kraju.

Bojnik odrzavanje puteva 04 Bojnik odrzavanje puteva 03 Bojnik odrzavanje puteva 02

Predračunska vrednost radova je 8.690.885,00 dinara bez PDV-a, od čega učešće opštine Bojnik iznosi 4.011.972,00 dinara, a u češće ministarstva poljoprivrede je 4.678.912,00 dinara bez PDV-a.
Takođe, potpisan je i aneks ugovora kojim će preduzeće „Mijatović Komerc“ DOO Koševi iz Kruševca nastaviti radove na uređenju poljskih puteva koje je započeto prošle godine.
„Dakle, očekuje nas završetak puteva preostalih iz 2015. godine, kao i uređivanje novih trasa. Ugovorm se definiše da će opština nasipati puteve, iseći šiblje pored puta i ugraditi betonske cevi za propuste. Ovaj posao treba da bude završen do 30. novembra tekuće godine“ kaže za naš portal predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović.

Bojnik odrzavanje puteva 08 Bojnik odrzavanje puteva 07 Bojnik odrzavanje puteva 06