Prepoznaj istinu! (2019.)

“Moramo da shvatimo da smo i mi sami odgovorni za medijski prostor, za ono što konzumiramo i što delimo po mrežama” – Vesna Radanović

– Šta je za Vas medijska pismenosti koliko je ona danas važna?

Zatrpani smo različitim informacijama 24 sata. Istinita informacija je danas retkost. Da biste došli do istine sami se morate dobro potruditi. Koliko ljudi zaista proveravaju tačnost onog što čuju? Ljudi moraju da nauče da aktivnije slušaju ono što im se servira. Moraju da imaju u glavi činjenicu da uvek postoji mogućnost da neko želi da manipuliše njima iz bilo kog razloga. Prosto da nauče da ne reaguju impulsivno I da ne dele informaciju za koju nisu ni sami sigurni da je istina. Moramo da shvatimo da smo I mi sami  odgovorni za medijski prostor, za ono što konzumiramo i što delimo po mrežama.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Jasno je da se svet ubrzano razvija. Za poslednjih dvadeset godina digitalni svet je skoro preuzeo našu realnost. Svakodnevno dobijamo veliki broj informacija da I ne stižemo sve da ih filtriramo u svojoj glavi. Ljudi ne moraju da prođu obuke, kurseve da bi prepoznali istinu od laži. Samo treba sami da razmisle koliko je realno to što su pročitali. Koliko ta vest ima smisla. Da provere izvor, ko im to saopštava.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Dosta toga kreće iz porodice. Mlade treba da učimo da uvek sve preispituju. Da čuju I drugu stranu pa onda da formiraju svoje mišljenje. Najbolji primer koliko su lažne vesti štetne za mlade je medijski prostor bivše Jugoslavije. Konstantno podgrevanje međuetničke netrpeljivosti najviše utiče na njih a ni na koji način im ne čini dobro. Ostaju zatvoreni prema drugim I do kraja izmanipulisani. To se posebno odnosi na mlade koji nisu u mogućnosti da putuju I da vide kako stvari zaista funkcionišu u drugim zemljama.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Moje iskustvo je više vezano za odrasle. Obuke koje sam držala I držim više se tiču starijih. Što se tiče dece, opet ponavljam, najveću ulogu imaju roditelji, porodica.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Da, posebno u eri internet. Deca moraju da nauče kako da se zaštite od opasnosti koje vrebaju sa interneta. Ni mi, odrasli, nismo uvek svesni svega onoga što se nalazi sa druge strane ekrana.

Vesna  Radanović je trenutno angažovana kao jedan od edukatora na projektu  „Saznaj i razaznaj“ koji obučava  mlade modernim veštinama medijske i informacione pismenosti. Kurikulum je razvijen i objavljen kao deo projekta koji sprovodi IREX uz podršku Ambasade SAD u Srbiji.