Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Na današnji dan pre 143 godine počeo sa radom Crveni krst Srbije

Na današnji dan pre 143 godine počeo je sa radom Crveni krst Srbije, kao jedna od prvih 15 organizacija Crvenog krsta osnovanih u svetu.

6.februara 1876.godine na inicijativu dr Vladana Đorđevića, uglednog vojnog lekara, osnovano je Srpsko društvo Crvenog krsta a za prvog predsednika izabran je mitropolit Mihailo Jovanović.

 Crveni krst Srbije je jedino nacionalno društvo u Srbiji u kontinuitetu priznat od 1876.godine i sastoji se od 2 pokrajinske organizacije i 183 organizacije Crvenog krsta u gradovima i opštinama.

Svoje programske aktivnosti Crveni krst Srbije realizuje zahvaljujući pomoći velikog broja volontera i stručnom angažovanju 750 zaposlenih u mreži Crvenog krsta Srbije.

Misija Crvenog krsta Srbije je da olakšava ljudsku patnju sa zadacima: da pruža pomoć ugrozenim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća, spašava ugrožene živote i zdravlje ljudi i širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, da preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređuje humanitarne vrednosti u društvu i u slučaju stanja potreba, pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje.

Osnovni principi Crvenog krsta i Crvenog polumeseca su : humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, nacionalno društvo pomaže svim ljudima, bez bilo kakve neposredne ili posredne diskriminacije po bilo kom osnovu, a naročito zbog rase, boje, pola, nacionalne pripadnosti, drustvenog porekla, rođenja ili sličnog statusa, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Iz Crvenog krsta Lebane podsećaju svoje sugrađane da je obnova rada Crvenog krsta Srbije u Drugom Svetskom ratu bila 1944.godine baš u našoj opštini u selu Klajić gde postoji i spomen česma.