Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Na današnji dan pre 51 godinu osnovan je Centar za socijalni rad u Lebanu

Na današnji dan (27.02.1967.) pre 51 godinu osnovan je Centar za socijalni rad u Lebanu.

 

Od dana osnivanja pa sve do danas, Centar za socijalni rad u Lebanu pretrpeo je izvesne organizacione promene, dok se njegova delatnost nije menjala, osim proširenja u vidu osnivanja dnevnih lokalnih i međuopštinskih usluga u zajednici.

„Centar za socijalni rad u Lebanu je u službi svih građana koji imaju prebivalište na teritoriji naše opštine. Svaki pojedinac može ostvariti zakonom predviđena prava iz oblasti socijalne zaštite apliciranjem kod našeg Centra odgovarajućim propisanim zahtevom. Radi boljeg informisanja građana o svim pravima i uslugama koje mogu kod nas ostavriti, posebno onih koji se iz različitih razloga nalaze u stanju socijalne potrebe i kojima je neophodna podrška zajednice, izradili smo za naše korisnike „Vodič kroz usluge socijalne zaštite u opštini Lebane“, koji je dostupan našim sugrađanima a ima za cilj i unapređenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou“ – kazala je za Info centar juga Dragana Gocić Vukadinović, direktor Centra za socijalni rad u Lebanu.

U poslednjem vremenskom periodu, naročito od donošenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, a imajući u vidu i nemile događaje u drugim centrim za socijalni rad u našoj Republici, Centar za socijalni rad u Lebanu je radio na povećanju bezbednosti korisnika i zaposlenih. U Centru je instaliran „Panik sistem“ u saradnji sa kordinacionalnim telom za rodnu ravnopravnost RS i uz pomoć lokalne samouprave koja nam je izašla u susret u pogledu finansiranja održavanja ovog sistema. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi u Centru su ugrađena i „metal-detektor“ vrata, čime se je u mnogome doprinelo sveopštoj bezbednosti i sigurnosti svih prisutnih u Centru, korisnika i zaposlenih, dodala je Gocić Vukadinović.

   

Zadatak organ starateljstva u predstojećem periodu biće obezbeđivanje adekvatne prostorije za realizovanje ličnih odnosa maloletne dece i roditelja koji ne vrše neposredno roditeljsko pravo, koji se odvijaju u tzv. „kontrolisanim uslovima“. Rukovodeći se najboljim interesima dece koja su uključena ovim postupkom i koja će u buduće biti obuhvaćena na ovaj način, planira se adaptiranje odgovarajuće prostorije („skrining sobe“) koja bi odgovarala potrebama dece na različitim uzrastnim nivoima. Za ovu godinu u planu nam je i parterno uređenje prostora ispred same zgrade Centra, koje će koristiti i korisnicima ustanova u našoj neposrednoj blizini. I u narednom periodu Centar će nastaviti sa svojim dosadašnjim aktivnostima kao što su sprovođenje javnih radova i drugih projektnih aktivnosti koje za cilj imaju radno aktiviranje nezaposlenih lica iz posebno osetljivih kategorija stanovništva. Na ovaj način preko Centra za socijalni rad u Lebanu predhodnih godina angažovano je više desetina naših građana, – rekla je Dragana Gocić Vukadinović, direktor Centra za socijalni rad u Lebanu, koji poslednjih godina beleži zapažene rezultate.

 

(Kraj)