Të gjithë duhet të dimë

NË TEMËN „TË GJITH DUHET TA DIM“ BISEDUAM ME PSIKOLOGËN IVANA STEVANOVIQ NGA LEBANA

  • Çfarë janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? A mund të na jepni disa shembuj nga shkolla juaj?

Abuzimi më i zakonshëm i fëmijëve në internet jan komentet e papërshtatshme për fotot në Facebook.

Për shembull: një nxënës NN ka  vendos një fotografi në profilin e tij dhe një tjetër nxënës negativisht dhe me tallje komentoi  veshjen e  tij. Pasoja e këtij abuzimi është se nxënësi  NN humbi vetëbesimin, edhe të tjerët e përqeshën atë për këtë foto.

  • Edhe pse ky abuzim është i kohëve të fundit, sa është i rrezikshm? Pra, si mund të ndikojë në sjelljen dhe psikikën e fëmijëve?

Është shumë e rrezikshme. Në varësi të ashpërsisë së problemit ku kemi një ndjenjë të fajit, humbja e vetëbesimit, këta fëmijë bëhen më introvertë  madje edhe vetëvrasës.

Shkolla fillore „Vuk Karagjiq“ Leban – Ivana Stevanoviq, psikologe
  • Një përqindje e madhe e fëmijëve janë meritor për   arsimimin e tyre, sepse prindërit nuk kanë kohë për të. Sa është  i madh ky problem në botën e sotme në të cilën teknologjia, zakonet dhe nevojat e njerëzve ndryshojnë me shpejtësi të lartë?

Është  problem i madh, sepse fëmijët përdorin  teknologjinë moderne ne mënyr të pakontrolluar (telefonat, tabletët, kompjuterët). Prindërit janë tepër të zënë me obligimet  e tyre dhe nuk kanë kohë të mjaftueshme për të kaluar me fëmijët e tyre.

  • Si psikolog, çfarë këshille do t’u jepnit fëmijëve dhe prindërve, kur është e sigurt të përdoren teknologjit të reja?

Në kuadër të bisedimeve këshillimore me fëmijët, është  kryesisht një bisedë parandaluese mbi përparsit dhe  mangësit  e përdorimit të teknologjive moderne duke bërë një panel dhe duke theksuar në një vend të dukshëm.

Me prindërit gjithashtu flitet  për përparësitë dhe mangësit , si dhe kontrollin e vazhdueshëm të fëmijëve të tyre me  kë  ata komunikojn  dhe cilët janë miqtë e tyre në rrjetet sociale. Këshillat për prindërit janë që të flasin me fëmijët e tyre sa më shpesh të jetë e mundur dhe t’u japin  shembuj  të pasojave  negative të përdorimit dhe pranimit të njerëzve të panjohur për miqt.

  • Si dhe sa TKI moderne (teknologjitë e komunikimit të informacionit) ndryshojnë sjelljen, vlerat dhe fëmijërinë e fëmijëve?

Ndryshojnë në aspektin e zvogëlimit të aktivitetit fizik sepse fëmijët janë vazhdimisht të mbyllur dhe nuk lëvizin si pasoj ka  trashjen, lakim të shtyllës kurrizore, dëmtimit të shikimit dhe të ngjashme. Pastaj, fëmijët bëhen gjithnjë e më shumë asocial dhe kanë  problem në komunikim, si dhe probleme të përfshirjes në grupin e bashkëmoshatarëve.

Vlerat janë të shqetësuara sepse modelet e tyre janë personat publik  nga emisjonet dhe të ngjashme. TKI siguron qasje në përmbajtje të tilla dhe e popullarizon atë.

 

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e autoritetit që i ka ndarë fondet.