Lebane Vesti

Održana četvrta sednica SO Lebane

Predsednik SO Lebane za 21. jul sazvao je četvrtu sednicu Skupštine opštine Lebane sa 9 tačaka dnevnog reda.

Lebane –  Na današnjo sednici SO Lebane odbronici su razmatrali 8 tačaka dnevnog reda, uglavnom odluka i rešenja. Na dnevnom redu su bile seldeće tačke:

Predlog odluke o izmeni i dopuni plana nabavki dobara, usluga i radova, potom predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja u svojunu opštine Lebane DP 15.maj Eksportekst, kao terća tačka bila je predlog odluke o pribavljanju u svoju opštine Lebane nepokretnosti radi privođenja nameni. Četvrta tačka dnevnog reda bila je predlog odluke o komunalnim delatnostima, peta predlog odluke o otpisu kamate po osnovu izvornih loklanih prihoda i reprogramu glavnog duga, šesta tačka je predlog o davanju saglasnosti na upotrebu imena Lebane Udruženju malinara opštine Lebane, sedma tačka bila je predlog odluke o davanju pozitivnog mišljenja po zahtevu predsednika opštine Zorana Ilića i osma tačka bila je predlog odluke i odrfeđivanju nadležnog organa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Lebane i poslednja deveta tačka bila su odbornička pitanja.

Svi predlozi i odluke usvojeni su jednoglanso bez neke velike polemike.

Sednica SO Lebane 21.7. 003 Sednica SO Lebane 21.7. 004