Bojnik Lebane Leskovac Medveđa Vesti

Osmaci danas, sutra i prekosutra polažu završni ispit

Završni ispit u Jablaničkom okrugu danas, sutra i prekosutra polaže 2.211 svršenih učenika osmog razreda, od toga u Lebanu 192, u Medveđi  83 od toga 8 učenika albanske nacionalnosti, u Bojniku 97, dok u Leskovcu završni ispit polaže 1.524 učenika.

Učenici koji su završili osmi razred danas sutra i prekosutra polažu završni ispit za upis u srednje škole. Budući srednjoškolci danas od 9 do 11 časova polagažu test iz maternjeg jezika, u četvrtak, 16. juna polažu test iz matematike, a u petak 17. juna  kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije.
U tri osnovne škole na teritoriji opštine Lebane završni ispit polaže 192 učenika od toga u OŠ „Vuk Karadžić“ 75, u OŠ „Radovan Kovačević Maksim“ 66, a u OŠ „Radoje Domanović“ u Bošnjacu 51 učenik. Kako saznajemo u sve tri škole polaganje je krenulo na vreme, testovi su, po proceduri koju je propisalo ministarstvo prosvete, distribuirani školama danas, neposredno pre početka ispita.

OS Vuk Karadzic Lebane 2 OS Radoje Domanovic Bosnjace 02 OS Radovan Kovacevic Maksim

U Medveđi završni ispit u tri osnovne škole polaže ukupno 83 učenika od toga u 8 učenika albanske nacionalnosti. U centralnoj školi „Gornja Jablanica“ u Medveđi ispit polaže 73 svršenih osmaka 65 srpske nacionalnosti a 8 učenika albanske nacionalnosti. U OŠ „Vladimir Bukilić“ u Tularu ispit polaže samo jedan učenik, dok u OŠ „Radovan Kovačević Maksim“ u Lecu završni ispit polaže 9 svršenih osmaka.
U dve osnovne škole u opštini Bojnik za mesto u željenoj srednjoj školi boriće se 97 učenika, od toga u OŠ „Stanimir Veljković Zele“ u Bojniku 77, a u OŠ „Stojan Ljubić“ u Kosančiću 20 svršenih osmaka.
U Jablaničkom okrugu najviše svršenih osmaka ima u Leskovačkim osnovnim školama. Ove godine, u 25 osnovnih škola na teritoriji grada Leskovca, završni ispit polagaće ukupno 1524 svršenih učenika osmog razreda.
Učenici na završnom ispitu mogu ostvariti ukupno 30 bodova, svaki test nosi po 10 bodova, a uspeh u školi se boduje sa maksimalnih 70 poena. Ukupan broj poena ostvarenih na osnovu uspeha u osnovnoj školi i na završnom ispitu predstavlja konačan broj poena na osnovu kojih će se učenici opredeljivati za željene škole. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. a konačni 24. juna 2016. godine. Popunjavanje i predaja liste želja je 25. i 26. juna u matičnim školama, a upis učenika u prvom upisnom krugu je 5. i 6. jula 2016. godine.