Srbija Vesti

Po novom zakonu polno uznemiravanje krivično delo

Od 1. juna, niko više neće smeti, u porodici ili na poslu, nekoga da proganja ili tajno prati. Nepristojne ponude, pa čak i pričanje takozvanih masnih viceva na radnom mestu, a da se neko zbog toga oseća nelagodno, smatraće se za seksualno uznemiravanje.

Nasilje u porodici preformulisano je u nasilje u partnerskim odnosima, te više supruge neće morati da trpe bahate muževe, niti da vode ljubav onda kada se to jačem polu prohte, jer to će se, čak i u gej zajednicama, smatrati nasiljem u partnerskim odnosima.

Maloletna deca, nemoćne ili stare osobe, ukoliko budu na bilo koji način zlostavljane ili terane na nešto što ne žele da urade ili gledaju od strane bližih ili partnera ili drugih osoba, to sad mogu odmah da prijave policiji, koja ima obavezu da izađe na teren i odmah udalji nasilnika iz kuće i izvesti javnog tužioca o slučaju, a ne kako je to ranije bivalo, nakon nekoliko dana ili meseci.

Dakle, u srpskom zakonodavstvu i zvanično, od 1. juna, počeće da se primenjuju nova krivična dela protiv života i tela, kao i polnih sloboda, predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije. To su: proganjanje, polno uznemiravanje, navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama i prinudno zaključenje brakova, sakaćenje ženskog polnog organa.

Osim ovih novina, počinje i primena odredaba KZ kojom je povećana kazna za obljubu nad nemoćnim licem. Umesto raspona od dve do 10 godina, učiniocima tog dela, sada će sud moći da izrekne kazne od pet do 12 godina.

Prema podacima Uprave za zavodske sankcije Republike Srbije, u našim zatvorima robija 30 osoba zbog počinjene obljube nad nemoćnim licem, od kojih je jedna – žena.

Novo krivično delo proganjanje podrazumeva da će se odnositi na onog ko u toku određenog vremenskog perioda neko drugo lice prati, zloupotrebljava njegove podatke, uznemirava telefonom, bilo direktnom komunikacijom bilo slanjem SMS poruka, odnosno uznemirava ili ugrožava na bilo koji način mir i lični život neke osobe.

Polno uznemiravanje koje može biti i od strane partnera ili kolege s posla, novo je delo u KZ Srbije. Zakon kaže da je to svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života. Zaprećena kazna za ovo delo je novčana ili zatvor do šest meseci, a ako je žrtva maloletna, učiniocu sledi robija.