Lebane Vesti

Potpisani ugovori za Javne radove u Lebanu

Za 6 Javnih radova u Lebanu, na kojima će biti angažovano 42 nezaposlena lica sa evidencije NSZ danas su potpisani ugovori u kabinetu predsednika opštine Lebane Zorana Ilića. Vrednost javnih radova je 4 miliona dinara.

Lebane – Trojni ugovor poptisali su izvođači Javnih radova u Lebanu, „Radanska ruža“ doo, Udruženje „Arka“, Centar za socijalni rad, JKP „Komunalac“, JKP „Vodovod“, Turistička organizacija opštine Lebane, NSZ filijala Leskovac i opština Lebane. 
Javni radovi se realizuju u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu i u saradnji sa filijalom NSZ Leskovac. Na području opštine Lebane od 20. avgusta realiziju se javni radovi koje zajednički finansiraju NSZ i opština Lebane, i to opština Lebane finansijski učestvuje sa 1.200.000 dinara a NSZ sa 2.800.000 dinara u realizaciji 6 projekata. 

Javni radovi potpisivanje ugovora 001 Javni radovi potpisivanje ugovora 003 Javni radovi potpisivanje ugovora 002

Na 6 javnih radova biće angažovano 42 lica u trajanju od 3 meseca. „Radanska ruža“ doo, Udruženje „Arka“ i Centar za socijalni rad realizovaće javne radove iz oblasti socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti, dok će JKP „Komunalac“, JKP „Vodovod“ i Turistička organizacija opštine Lebane realizovati projekte iz oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture.

Javni radovi potpisivanje ugovora 004 Javni radovi potpisivanje ugovora 005 Javni radovi potpisivanje ugovora 007

JKP „Vodovod“ i JKP „Komunalac“ angažuju po 10 lica, „Radanska ruža“ doo i Udruženje „Arka“ po 6, dok Turistička organizacija Lebana i Centar za socijalni rad iz Lebana angažuju po 5 lica.
Po rečima Zorana Ilića predsednika opštine Lebane, prednost prilikom zapošljavanja na Javnim radovima imala su nezaposlena lica koja su dugo na evidenciji NSZ. „Prilikom angažovanja na Javnim radovima prednost smo dali licima koja dugo čekaju na posao, potom mlađima od 30 godina i starijima od 50 godina, socijalno ugroženim licima i samohranim roditeljima. Izuzetno sam zadovoljan saradnjom sa NSZ, uspešno sarađujemo dugi niz godina, i nadam se da će se taj trend nastaviti i u budučnosti“ naglašava Ilić.
Javni radovi potpisivanje ugovora 006 Javni radovi potpisivanje ugovora 008 Javni radovi potpisivanje ugovora 009
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja ima za cilj radno angažovanje prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju nekvalifikovana i niskokvalifikovana lica, viškovi zaposlenih, osobe sa invaliditetom, stariji od 50 godina, mladi do 30 godina, korisnici novčane socijalne pomoći preko centara za socijalni rad. Sa licima uključenim na javnim radovima izvođač zaključuje ugovor o privremenim i povremenim poslovima u vremenskom trajanju koje je usklađeno sa trajanjem javnog rada. Za pun fond radnih sati u toku meseca iznos naknade za obavljeni posao je do 18.000 dinara po licu ili srazmeran iznos za broj ostavrenih radnih sati. Na taj iznos plaćaju se porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa pozitivnim propisima. Licima pripada i iznos naknade putnih troškova za dolazak i odlazak sa posla u visini do 1.500 dinara za svaki mesec angažovanja (pod uslovom da lice koristi uslugu javnog prevoza).