Bojnik Jug Srbije Lebane Leskovac Medveđa Vesti

Raspisan konkurs za profesionalne vojnike

Ù skladu sa strategijom upravljanja ljudskim resursima, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su konkurs za prijem još 675 profesionalnih vojnika na rad, na neodređeno vreme. Po ovom konskursu , u 3. Centru za obuku kasarne „Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu ukazala se potreba za 4 formacijska mesta profesionalnih vojnika i to:

– Vozač motornih vozila sa polozenim vozačkim ispitom C kategorije– 2 lica
– Protivpožarac – 1 lice i
– Telefonista linijaš – 1 lice.

„Na celoj teritoriji Srbije  i u 3. Centru za obuku u Leskovcu, 30. juna, od 7:30 do 10 časova, biće oraganizovano podnošenje prijava i provera fizičke sposobnosti mladića i devojaka koji su dobrovoljno odslužili vojni rok sa oružjem i mlađi su od 30 godina. Kandidati su obavezni da sa sobom ponesu loičnu kartu, sportsku opremu i overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju“, rekao je komandant 3. Centra za obuku, pukovnik Slađan Cvetković i dodao „Selekicfija kandidata koji budu odabrani za dalje rangiranje će, u periodu od 30. jula do 1. septembra u vojnoj bolnici u Nišu, imati proveru psiholoških kapaciteta koja neće biti eliminaciona a nakon toga sistematski specijalistički pregled koji jeste eleminacioni. Od 7. jula do 1. septembra će se vrašiti i procena njihove bezbedonosne podobnosti za rad u vojsci. Svi kandidati koji uspesno prođu napred pomenute testove biće raspređeni na svoja formacijska mesta“.

Sa najboljim kandidatima biće zaključen ugovor o radu na određeno vreme i biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od jedne, dve ili tri godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života.

(ICJ)