Prepoznaj istinu! (2019.)

“Roditelji treba da obrate pažnju na to šta sve njihova deca prate na internetu “ – Emilija Mitić profesor ekonomske grupe predmeta Ekonomska škola Leskovac

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Mogućnost prepoznavanja lažnih, ili informacija prenetih na loš i pogrešan način. Jako važna, iako većina je ljudi u našoj zemlji ne primenjuje.

Ekonomska škola, Leskovac

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Laži su očigledne, većina novina i portala postaju tabloidi samo radi biznisa i to se vidi.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Dosta ozbiljan problem, baš zbog aktuelnih promena, i zbog toga treba od malena da se uče da budu medijski pismeni.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Mislim da se treba uvesti kao obavezan predmet u svim školama, a i da roditelji u većoj meri obrate pažnju na to šta sve njihova deca prate i šta sve od informacija dolazi do njih.