Jablanički okrug Medveđa Sijarinska banja Vesti

„Srbijavode“ uređuje rečno korito reke Jablanice

Upravljanje vodama I reda, uređenje i regulacija rečnog korita spada u nadležnost javnog vodoprivrednog preduzeća “SRBIJAVODE”. Na zahtev lokalne samouprave, u Medveđi je održan sastanak sa rukovodiocem Tehničkog sektora, Brankom Kujundžićem.

Javno vodoprivredno preduzeće izdaje vodne uslove, saglasnost i dozvolu za uređenje vodotokova i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama I reda. Kroz opštinu Medveđa protiče reka Jablanica koja spada u vode I reda, što je svrstava u okvire nadležnosti JVP ”Srbijavode”.

Prostornim planom jedinice lokalne samouprave u oblasti uređenja vodotokova, planiran je nastavak regulacionih radova na uređenju rečnih tokova koji će biti u skladu sa elaboratom koji će izraditi “Srbijavode”. Za te namene biće odvojena sredstva do 25 miliona dinara od strane JVP ”Srbijavode”.

 

“Od kako je urađen kej reke Jablanice, pre više od 3 decenije, nije bilo dozvola za regulisanje rečnog korita, pa je tok reke Jablanice u opštini Medveđa sada u jako lošem stanju. Zajedno smo sa stručnim licima obišli korito reke i dogovorili izradu elaborata do proleća kada će i započeti sanacija, uređenje i regulacija rečnog toka reke Jablanica” – kazao dr Nebojše Arsića, predsednika opštine Medveđa.

U naselju Čokotanci, u proteklom periodu urađena je sanacija i uređenje Kapitske reke. Radove na uređenju rečnog korita izvršilo je Javno komunalno preduzeće “Obnova” iz Medveđe. Obzirom da je ova reka protekle godine bila plavljena, neophodna je bila sanacija kako ne bi došlo do izlivanja prilikom budućih većih padavina.

U toku su razgovori sa JVP “Srbijavode“ u cilju izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće regulacije rečnog korita u Sijarinskoj Banji, kao i nastavak izgradnje regulacije nizvodno od osnovne škole u Sijarinskoj Banji.

    

 

(Kraj)