Prepoznaj istinu! (2019.)

Tehnologija služi da je čovek koristi a ne obrnuto” – Mirjana Ivković – profesor Psihologije u Ekonomskoj školi u Leskovcu

– Šta je za Vas medijska pismenost i koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost je sposobnost kritičkog odnosa prema informacijama koje se dobijaju putem sredstava masovne komunikacije. Kritički odnos je razlikovanje laži od istine, informacije od neinformacije, bitnog od nebitnog, objektivnog podatka od subjektivnog doživljaja događaja.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Istinu od laži razlikujem na osnovu informisanja iz različitih izvora informacija (različitih kanala, novina, sajtova…). Poznati su mi mediji koji radi senzacionalizma proizvode laži.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Za mlade je loše ako roditelji ili obrazovni sistem ne kreiraju atmosferu kritičkog odnosa prema sadržajima koje uče ili koje primaju putem medija. Laži nisu opasne same po sebi, opasan je odnos mladih prema medijima koji je nekritički i subjektivan. Ako ne znaju gde žive i prihvataju propagandu kao relevantne informacije o svetu oko sebe rizikujemo da dobijemo agresivno društvo koje nije misleće i kreativno.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Medijsko obrazovanje kreće od kuće. Roditelji moraju pratiti dete i ograničavati informacije koje ono dobija kroz medije jer postoje zaštite na televiziji, youtub-u koje treba koristiti u skladu sa godinama. Pored zaštite bitna je i svrha odnosno da dete shvati da tehnologija služi da je čovek koristi a ne obrnuto. Važne su i opasnosti i nedostaci virtuelne komunikacije na koje treba stalno ukazivati. Ja to radim na časovima veštine komunikacije ali i ostalim predmetima i kao školski psiholog. Ističem značaj prepoznavanja govora mržnje, stereotipa i predrasuda u medijima kao i važnost medija za komunikaciju uopšte.

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Treba uvesti predmet medijska pismenost kao poseban predmet u osnovnim školama a u srednjim uvesti predmet veštine komunikacije za sve profile gde je komunikacija bitan element u opisu posla.