Jug Srbije Medveđa Vesti

U Medveđi 10 miliona za podsticaj poljoprivrede

U sali SO Medveđa podeljena su sredstva namenjena za podsticaj poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Medveđa. Budžetom za 2017.godinu za poljoprivredu su izdvojena sredstva u iznosu od 10 miliona dinara. Za meru investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava povraćaj uloženih sredstva vrši se za nabavku sadnog materijala, nabavku grla stoke, mehanizacije i opreme za navodnjavanje, u ukupnom iznosu od 9.250.000 dinara, dok za meru veštačkog osemenjavanja za koju se i dalje vrši prijem zahteva, odvojena su sredstva u iznosu od 750.000 dinara.

Predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić je sa svojim zamenikom, Goranom Ivanovićem uručio Ugovore za 120 vlasnika poljoprivrednih gazdinstava u opštini Medveđa. Ukupna vrednost ugovora koji su isplaćeni je 5.040.000 dinara. Sredstva opredeljena za preostalih 130 poljoprivrednika biće isplaćena u sledećoj tranši isplate, takođe u vrednosti oko 5 miliona dinara.

„Mogu slobodno reći da se ove godine vrlo ekonomično raspolagalo sredstvima za podsticaj poljoprivrede. Smanjenjem maksimalnog iznosa povraćaja po gazdinstvu, postignuto je da imamo veći broj isplaćenih zahteva, s tim što su oko 90% zahteva za povraćaj, ispod maksimalno određenog iznosa. Gledalo se i da se ne odstupi od pravila, tako da svi koji su podneli zahteve, biće isplaćeni i biti podjednako sagledani. Prednost je naravno data gazdinstvima koja do sada nisu konkurisala za neku od mera podsticaja, a trudili smo se da izađemo u susret i ostalima koji su ulagali u svoju poljoprivrednu proizvodnju. Kada pogledamo grad Leskovac koji je za podsticaj poljoprivrede izdvojio za 2017. godinu u budžetu 17.000.000 dinara, sa ponosom mogu reći da mi kao mala opština smo imali veliki pomak za poljoprivredna izdvajanja, gledano sa strane manje površine i manjeg broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava“– kazao je Arsić.

Ugovori koji su podeljeni su deo mera investiranja u fizička sredstva po programu za podsticanje razvoja poljoprivredne politike i ruralnog razvoja naše opštine po budžetu za 2017. godinu.