Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Učenici OŠ „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca pokrenuli akciju „Moje sutra počinje danas”

Učenici i učenice Osnovne škole „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca su pokrenuli akciju „Moje sutra počinje danas”.

Želja dece je da ukažu na problem oštećenih mobilijara u parkićima i na igralištima, kao i na problem otvorenih šahtova i blokiranih ili zakrčenih prolaza i trotoara. Učenici su tokom septembra prikupljali podatke, fotografisali oštećeni mobilijar, beležili adrese i lokacije. Na osnovu prikupljenog materijala napravili su prezentaciju koju su, u toku Dečje nedelje, predočili nadležnima kako bi se u skladu sa mogućnostima lokalne samouprave popravili, sredili ili uredili ovi objekti i mobilijar.

Učenici i učenice su predali materijale i prezentaciju Odeljenju za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu, grada Leskovca. Tamo ih je sačekao, ugostio i saslušao gospodin Bratislav Stanković, koji je pohvalio inicijativu i aktivnost dece, i odveo ih do pisarnice Gradske uprave gde su deca predala svoj zahtev.

Cilj aktivnosti koje su organizovane sa učenicima i učenicama bio je da ih osnaži i poveća njihovu participaciju u kreiranju i donošenju politika u svojoj sredini kroz dostupne mehanizme, kao i da  podstakne njihov aktivizam kako bi uticali ne promene u svom okruženju. Kroz posmatranje svog okruženja, učenici i učenice su nastojali da identifikuju potrebe i probleme u čije rešavanje bi voleli da se uključe i na njih utiču.

Realizacija dečije inicijative je deo aktivnosti na projektu „Sutra počinje danas“ koji NVO Praxis sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project – Muzika nade, a koji finansira Evropska unija.

infocentarjug.rs