Lebane Vesti

2880 novih nasolova u biblioteci

Biblioteka „Branko Radičević“ u 2015. godini prinovila je 2880 publikacija. Nabavku poklonom čine knjige iz otkupa Ministarstva kulture (850), poklon čitalaca, pojedinaca, autora i izdavača (761), poklon NBS-e (256), Radio-Beograd „Knjiga solidarnost“ (985) i Blic, dnevne novine (28).

Biblioteka svoju ukupnu delatnost obavlja u skladu sa zakonskim propisima, a u stručnom radu prema savremenim međunarodnim standardima.

„Poklon pojedinaca je jedan od najčešćih vidova popunjavanja knjižnog fonda. Prijatno smo iznenađeni gestom dr Dragane Vulanović iz Leskovca. Posle smrti svog supruga, Lebančanina, poznatog interniste dr Dušana Vulanovića, koji je srcem i dušom bio vezan za svoj grad Lebane. Dr Dragana je poklonila našoj Biblioteci poklonila više od šezdeset knjiga“, rekla je zahvalna direktorka ove Biblioteke , Gordana Miljković.

Dodala je da je prava retkost danas naići na strpljive, ljubazne, predusretljive ljude koji vrednim poklonima -knjigama doprinose popunjavanju knjižnog fonda Biblioteka širom Srbije.

„Veliko mi je zadovoljstvo , da se svim darodavcima, koji su vrednim poklonima – knjigama doprineli popunjavanju knjižnog fonda naše Biblioteke i u svoje lično ime, najsrdačnije zahvalim“, rekla je direktorka.

Izvor: www.lebane.org.rs