Lebane: Svi treba da znamo

30. Sumiranje projekta “Svi treba da znamo”

Pored tekstova opšteg i pojmovnog karaktera, obrađene su i teme koje su veoma aktuelne i u svetskim razmerama a tiču se uticaja novih tehnologija na maloletnike, kao što su: FOMO, lažne vesti, zavisnost od interneta, digitalno roditeljstvo i poseban akcenat i znatan deo tema o sajber/digitalnom nasilju. U mnogim veoma bitnim temama bili smo rodonačelnici u našoj zemlji.

Tokom realizacije projekta „Zaštita dece od zloupotreba na internetu“, kontaktirali smo osnovne i srednje škole, Centre za socijalni rad, Domove zdravlja, policijske stanice i brojne psihologe, pedagoge i aktiviste iz Srbije i regiona.

Iako je naš fokus bio na područje opština Lebane, trudili smo se da uključimo i ostale značajne škole iz Leskovca, Lebana, Grdelice, Vučja, Vlasotinca, kako bi dobili što potpuniju sliku stanja u školama u Jablaničkog okruga. Iz istog razloga smo postavili iste kriterijume na osnovu kojih smo formirali intervju-anketu baziranu na pet istih pitanja i dodatna u skladu sa dodatnim okolnostima. Zloupotreba dece na internetu, njihova zaštita i prevencija, iskustva škola, bili su u centru naše intervju/ankete. Kontaktirano je  preko 20 osnovnih i srednjih škola i ako stavimo po strani naša stalna podsećanja (lični kontakt, emailom, telefonom), krajnji odaziv je zadovoljavajučih 70%. Da bi ovo naše istraživanje imalo smisla, podrazumeva se da su mesta u kojim se nalaze škole pokrivena internetom. Prvi odgovori direktora škola bili su upravo pritužba na stanja u kojima se te škole nalaze, a zatim na slabu pokrivenost i nestalnost ili loš signal mreže. A s’obzirom da neke od njih nemaju ni sanitarni čvor, novo doba koje uveliko kuca na vrata i koje donosi nove izazove i probleme neće morati da sačeka neka bolja vremena ili neke druge prioritete. Iz daljih razgovora može se zaključiti da do sada kod učenika koji koriste internet (takav/kakav) nije bilo slučajeva zloupotreba bilo koje vrste. Svako dete će pre ili kasnije biti u kontaktu sa tehnologijom koja će u bližoj budućnosti biti sveprisutna u našim životima. Kako će se škole koje nisu rešile probleme od pre pola veka sudariti sa novim koji nailaze ostaje veliki izazov školstvu.

Zaključak

Na osnovu prikupljenih anketa, intervjua i razgovora koja smo uradili u toku četvoromesečnog kontinualnog rada, možemo zaključiti da su škole, ustanove i pojedinci svesni opasnosti koje nekritička upotreba tehnologije može doneti. Pristupi prevenciji i zaštiti dece, iako imaju prostora za unapređenje, ne zaostaju mnogo od svetskih pristupa i preporuka.