Vesti

600 KANDIDATA DOBROVOLJNO SLUŽI VOJNI ROK

U centre za obuku Vojske Srbije upućeno je 600 kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, a odazvalo se 599 što iznosi 99,9 odsto od Plana.

Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva odbrane, ukupno se prijavilo 1.359 kandidata, što iznosi 226 odsto od Plana uputa, a među kandidatima su 64 žene.

U decembarskom uputnom roku planirano je da se u Vojsku Srbije uputi 600 kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.