Jablanički okrug Leskovac Vesti

Akcija preventivnih pregleda u Vojinici, Ličinom Dolu, Boćevici i Palojcu

Lekari leskovačke bolnice i Doma zdravlja , uz podršku lekara volontera, sproveli su akciju preventivnih pregleda u Vojinici, Ličinom Dolu, Boćevici i Palojcu.

Meren je krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Ukupno je obavljeno 210 pregleda.

Akciji su se pridružili stručni radnici Centra za socijalni rad, kako bi se upoznali sa potrebama stanovnika ovog dela Leskovca u ovim vremenskim prilikama. Obišli su 15 porodica.

 

 

 

(Kraj)