Društvo Leskovac Vesti

Apel građanima da prijave komunalnoj policiji i inspekciji nesavesne pojedince koji bacaju otpad kako bi sprečili nastajanje „divljih“ deponija

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca, u saradnji sa JKP „Komunalac“, preduzećem „PWW “ i Odeljenjem komunalne policije, već osam godina aktivno učestvuje u sprovođenju akcije čišćenja tzv. „divljih“ deponija sa teritorije grada Leskovca, o čemu su građani redovno bili obavešteni putem zvanične prezentacije grada Leskovca i medija. Do sada je očišćeno preko 550 lokacija i deponovano 6.000 tona otpada sa tih lokacija.

Ova akcija se kontinuirano sprovodi od 2013. godine kako bi se očistile tzv. „divlje“ deponije, koje se stvaraju nekontrolisanim i nepropisnim odlaganjem otpada. U cilju podizanja nivoa ekološke svesti građana, na mestima sa kojih su uklonjene „divlje“ deponije postavljene su table, vidno uočljive, o zabrani bacanja smeća sa kaznenim odredbama za nepoštovanje zakonskih odredaba za upravljanje otpadom. Naime, odredbama Odluke o održavanju čistoće na teritoriji grada Leskovca („Službeni glasnik grada Leskovca“, broj 12/18) predviđene su novčane kazne po pitanju nenamenskog korišćenja posuda za sakupljanje otpada i odlaganja otpada na mestima koja nisu određena kao registrovane komunalne deponije, te time stvaranja tzv „divljih deponija“. Za učinjene prekršaje propisane su novčane kazne.

Međutim, i pored napora svih nadležnih organa i organizacija grada Leskovca, da se očiste i trajno uklone „divlje“ deponije, one se na istim lokacijama iznova i iznova stavaraju, a ponekad dolazi do njihovog samozapaljivanja, što predstavlja opasnost po ljude i životnu sredinu.

Ovim putem ponovo apelujemo na sve građane da ostavljaju otpad na mesta predviđena za odlaganje otpada, da prijave komunalnoj policiji i inspekciji nesavesne pojedince koji bacaju otpad, kako bi sprečili nastajanje tzv. „divljih“ deponija. U narednom periodu, i pored brojnih obaveza, Komunalna policija će pojačati aktivnosti na sprečavanju stvaranja „divljih“ deponija i na kažnjavanju pravnih i fizičkih lica koja nepropisno odlažu otpad– navodi se u saoštenju.

 

infocentarjug.rs