Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

Arsić održao sastanak sa republičkim elektroenergetskim inspektorom radi boljeg snabdevanja strujom u Medveđi

U kabinetu predsednika opštine Medveđa održan je sastanak sa republičkim elektroenergetskim inspektorom, Jakšić Miodragom, i Žarkom Đorđevićem, šefom ogranka Elektrodistribucije iz Medveđe.

Predsednik opštine Medveđa dr Nebojša Arsić, inicirao je sastanak sa jednim od tri republička inspektora u Srbiji, pri Ministarstvu rudarstva i energetike koji ima sedište u Kosovskoj Mitrovici, na kome su istaknuti problemi snabdevanja električnom energijom na teritoriji opštine Medveđa.


Na sastanku su predstavljeni problemi građana Medveđe zbog čestih ispadanja iz elektro mreže i nestanaka struje, zatim problemi sa rastinjem i nedovršena rekonstrukcija vodova i dalekovoda. Inspektor Jakšić je sa druge strane izneo trenutne probleme vezane za manjak materijala i radne snage, ali i da će uprkos tome izdati nalog za izgradnju novog dalekovoda i završetak postojećih radova.

Izgradnja 35-kilovoltnog dalekovoda “Klajić – Sijarinska Banja” omogućilo bi Medveđi alternativno napajanje električnom energijom. Deo prstenastog napajanja naponskog nivoa 35 KV dalekovodnog pravca Lebane – Klajić, povezalo bi trasu od Klajića do Sijarinske Banje i osiguralo stalno snabdevanje električnom energijom sve potrošače na teritoriji opštine Medveđa.

Predsednik opštine Medveđa, Nebojša Arsić insistirao je na ovom sastanku da se porodici Durković iz Stare Banje, koja je na samoj administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom, omogući priključak na električnu mrežu.

(Kraj)