Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Srbija Vesti

Arsić potpisao aneks ugovora za realizaciju projekta digitalizacije Skupštine opštine Medveđa

Opština Medveđa je konkurisala na Javnom pozivu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa projektom za pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organiazcijama.

Uredbom o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020.godinu većina projekata i opredeljenih sredstva svim gradovima i opštinama su umanjena, radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-C0V-2.

Potpisivanje Aneksa Ugovora, ispred lokalne samouprave opštine Medveđa obavio je predsednik opštine, dr Nebojša Arsić.

 

Info centar juga