Jug Srbije Medveđa Vesti

Arsić u redovnom obilasku terena

U skladu sa aktivnostima predsednika opštine Medveđa , ovih dana obilaze se tereni po mesnim zajednicama. Predsednik, dr Nebojša Arsić sa svojim timom obilazi građane kako bi iz razgovora sa građanima utvrdio koji su to putni pravci koji najviše zahtevaju rekonstrukciju ili delimičnu sanaciju.

Obilazak je počeo od Crnog Vrha gde je najkritičniji most preko reke Jablanice i u Rujkovcu putni pravac prema Crkvištu, relacija Rujkovac-Lapaštica. U mesnoj zajednici Bučumet dosta je seoskih puteva koji su u lošem stanju gde je potrebna obnova, kao i onih koji su u baš u lošem stanju kao u mahali „Šumci“.

Prilikom posete Sijarinske Banje neophodno je u bliskoj budućnosti izvršiti sanaciju asfaltnog dela puta Sijar. Banja-Ravna Banja, dok u Marovcu mora se izvršiti čišćenje propusta. U Ravnoj Banji više putnih pravaca je u katastrofalnom stanju. Put od Pustog Šilova ka Gazdaru je takođe u planu da se odradi jer je neprohodan. Na dalje je predviđena poseta Gajtanu, Lecu, Drencu, Kapitu, Petrilju, Gornjem Tularu i ostalim mesnim zajednicama u opštini Medveđa.

Cilj predsednikovog obilaska terena, pored nadgledanja asfaltne mreže i atarskih puteva, je i osluškivanje problema meštana jer jedino tako može se stvoriti uslovi da ljudi budu zadovoljni životom u ovoj maloj sredini.

U toku su i pregovori sa Putevima Srbije da se oštećeni asfaltni kolovoz obnovi, a obećanje je Republičke direkcije za puteve da za atarske puteve bude izdvojena suma od 20 miliona dinara.