Jug Srbije Medveđa Vesti

Bojan Marčić, predstavnik Evropskog Progresa u Medveđi

Predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić, je u svom kabinetu održao sastanak sa predstavnikom Evropskog Progresa, Bojanom Marčićem uz prisustvo kolega iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Program Evropski progres koji je finansiran od strane Evropske Unije, Vlade Švajcarske i naše zemlje, nastavlja analizu konkurentnosti 34 lokalne samouprave koja je započeta u okviru Programa Evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES, među kojima je i opština Medveđa.

Projekat „Indeks konkurentnosti i kapaciteta lokalnih samouprava (IKKLSU)“ ima svrhu da lokalnim samoupravama obezbedi alat za kvantifikovanje vrednosti vlastitih resursa, potencijala i kapaciteta i pruži jasniju sliku o sadašnjem nivou konkurentnosti. IKKLSU takođe treba da omogući poređenje kapaciteta i potencijala sa drugim lokalnim samouopravama i identifikuje praznine koje treba popuniti, kako bi se unapredila povoljnost opštinskog okruženja za poslovanje i opšti nivo konkurentnosti.

IKKLSU omogućava praćenje napredka razvoja Lokalne samouprave na nivou inputa, ishoda i uticaja na osnovu doslednih analiza kvantitativnih i kvalitativnih podataka o lokalnim resursima i potencijalima, sa jedne strane i kapaciteta lokalnih samouprava da njima upravljaju, sa druge strane. Poseban cilj IKKLSU je određivanje postojećeg stanja konkurentnosti na lokalnom nivou i utvrđivanje prioriteta dalje reforme načina upravljanja javnim resursima i načina korišćenja potencijala zajednice.

Projekat je radila Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – LER iz Medveđe, pod pokroviteljstvom Evropskog progresa.