Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Bojnik: Poziv za podnošenje zahteva za kupovinu mesečne karte

Odeljenje za društvene delatnosti, opšte i zajedničke poslove, Opštinske uprave Opštine Bojnik, raspisalo je oglas o podnošenju zahteva i dokumentacije za odobrenje novčane pomoćiradi kupovine  mesečnih karti za učenike srednjih škola sa teritorije opštine Bojnik

Pravo na novčanu pomoć radi kupovine  mesečnih karti imaju učenici srednjih škola koji imaju pozitivan uspeh na kraju školske godine i prebivalište na teritoriji opštine Bojnik, a koji pohađaju srednju školu na teritoriji opštine Bojnik (ukoliko je sedište škole od mesta prebivališta učenika udaljeno najmanje 4 (četiri) kilometra) ili teritoriji susednih gradova i opština na udaljenosti od najviše 25 kilometara od mesta prebivališta učenika čiji je osnovač Republika Srbija, a koji svakodnevno putuju radi odlaska u školu i povratka iz škole, ukoliko nisu ostvarili pravo na naknadu troškova prevoza po nekom drugom osnovu, i koji ispunjavaju neki od sledećih alternativno navedenih kriterijuma:

 • učenik bez oba roditelja
 • učenik bez jednog roditelja
 • učenik koji živi u porodici samohranog roditelja
 • učenik iz porodice u kojoj su oba roditelja nezaposlena
 • učenik koji živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći navodi se u obaveštenju opštine Bojnik.

Zainteresovani učenici ( roditelj, usvojilac, hranitelj ili staratelj) su dužni da podnesu zahtev i potrebnu dokumentaciju u periodu od dana objavljivanja Obaveštenja do 31.oktobra 2018.godine.

Podnosioci zahteva su dužni da uz zahtev dostave sledeću, alternativno navedenu, dokumentaciju:

 1. fotokopiju lične karte korisnika ili uverenje policijske uprave o prebivalištu
 2. potvrda da je korisnik redovan učenik srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija
 3. izvod iz MKU za umrlog/le roditelja/e za decu bez jednog ili oba roditelja
 4. izvod iz MKR za roditelja učenika srednje škole sa konstatacijom razvoda braka
 5. uverenje Centra za socijalni rad da je učenik iz porodice samohranog roditelja
 6. uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za roditelje učenika srednje škole koji su nezaposleni
 7. rešenje kojim je priznato pravo na novčanu socijalnu pomoć
 8. fotokopiju svedočanstva ili đačke knjižice, odnosno svedočanstva o završenoj osnovnoj školi za učenike prve godine srednje škole
 9. izjava da nisu ostvarili pravo na naknadu troškova prevoza po nekom drugom osnovu
 10. fotokopija mesečne prevozne karte

Zahtev i izjava mogu se preuzeti na pisarnici opštine Bojnik ili u mesnim kancelarijama.

Učenici koji putuju u srednje škole, odnosno njihovi roditelji, usvojioci, hranitelji ili staratelji ukoliko je učenik maloletan, zahtev i dokumentaciju predaju na pisarnici Opštine Bojnik ili putem pošte na adresu Opština Bojnik, Opštinska uprava, Odeljenje za društvene delatnosti, opšte i zajedničke poslove , Trg slobode 2-4, 16205 Bojnik.