MIA KULLIQ – PSIKOLOGE E QENDRËS PËR PUNË SOCIALE LESKOVC … „MJER PËR ATË QË OFENDON FËMIJËN …“

Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? Dërgimi i mesazheve me përmbajtje të papërshtatshme, në të cilën njihet dhuna verbale, e cila është gjithnjë e më e zakonshme tek fëmijët dhe të rinjtë. Këto mesazhe zakonisht dërgohen përmes mesengjerit, viberit , instagramit, email-it. Shperndarja e fotografive që fyejnë dinjitetin dhe […]

SI TË LUFTOJM KUNDËR ABUZIMIT KIBERNETIK ?

Cyberbullying është përkthyer si dhunë virtuale, elektronike, kibernetike ose dixhitale,  keqtrajtim dhe kjo është çdo sjellje e qëllimshme e përsëritur dhe agresive e një individi ose grupi njerëzish që përdorin informacione dhe / ose telekomunikime, qëllimi i të cilave është të dëmtojë ose  keqtrajtojn  të tjerët. Çdo lloj dhune mund t’ju bëjë të ndiheni të […]

„TË GJITH DUHET TA DIM“ – PREDATORËT E INTERNETIT

Sot kemi shumë mënyra për të hyrë në internet, duke përfshirë telefonat mobil, lojëra konsolë, player muzikorë dhe tableta, madje edhe televizorët. Njerëzimi ka qasje në informacione të papara dhe aftësi informatike. Për fat të keq, posta elektronike, rrjete sociale , chat dhoma në botën online mund të jenë të dëmshme dhe mund të bëhen […]

„TË GJITH DUHET TA DIM“ – RREGULLAT LIGJORE

Studimet e  shumta në vitet e fundit në Bashkimin Europian tregojnë se 10-20% e fëmijëve në Europë vuajnë nga një ose forma të tjera të abuzimit seksual gjatë fëmijërisë. Disa forma të dhunës seksuale janë ende në rritje. Numri i faqeve të pornografisë së fëmijëve po rritet, fëmijët e viktimave të pornografisë janë gjithnjë më […]

„TË GJITH DUHET TA DIM“ – SULMET KIBERNETIKE DHE MASHTRIMI NË INTERNET

Hapësira kibernetike mund të përkufizohet si një rrjet i sistemeve të informacionit të lidhur me dimensionet e pashpjegueshme. Numri i pajisjeve në Internet pak vite më parë tejkalonte popullsinë e vendit, ndërsa janë parashikuar që deri në vitin 2020, ky numër arrin 50 miliardë pajisje. Për më tepër, më shumë se 200 milionë e-mail janë […]

MBROJTJA E FËMIJËVE NGA KEQPËRDORIM NË INTERNET – DHUNA DIGJITALE

Ndrrimi i mesazheve, ndarja e fotografive dhe videove janë mënyra që fëmijët dhe të rinjtë e sotëm virtualisht shoqërohen së bashku. Sidoqoftë, përveç shoqërimit, mënyra të reja të komunikimit mund të përdoren gjithashtu për kërcënime dhe fyerje, sulme digjitale – atë që ne e quajmë dhunë elektronike apo digjitale ndaj fëmijëve të tjerë. Dhuna përmes […]