Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga na račun NURDOR-a uplatio 100.000 dinara

Iz budžeta Republike Srbije svake godine izdvaja se sve više novca za lečenje dece obolele od retkih bolesti. Fond za ove namene je formiran 2012. godine i tada je putem istog bilo izdvojeno 130 miliona dinara, a 2021. godine 3,2 milijarde dinara, što je 25 puta više nego 2012. godine. O raspodeli sredstava navedenog fonda stara se Komisija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za lečenje retkih bolesti.

Grad Leskovac planira da, ukoliko stanje u budžetu bude dozvoljavalo, sklopi ugovor sa Ministarstvom zdravlja, kako bi Leskovac u narednim godinama deo sredstava usmerio ka navedenom Fondu.

Podsećamo da je grad Leskovac sredstva namenjena za novogodišnji prijem upućivao Udruženju roditelja dece obolele od raka – NURDOR, te da smo iz budžeta grada navedenom udruženju 2017. i 2018. godine uplatili po 100 hiljada dinara (ukupno 200 hiljada dinara). Ta praksa je prekunuta zbog naloga Državne revizorske institucije.

Ove godine, na inicijativu gradonačelnika i predsednika Skupštine Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga dr sci. med. Gorana Cvetanovića, ova institucija je danas na račun NURDOR-a u Nišu uplatila 100 hiljada dinara.

infocentarjug.rs