Vesti

Danas je Preobraženje: Preobraženje pada u gospojinskom postu i običaj je da niko, bez izuzetka, ne mrsi

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Preobraženje. Preobraženje Gospodnje se slavi kao jedan od najvažnijih crkvenih praznika. Tog dana se proslavlja trenutak kada se prvi put Hristova božanska priroda učinila vidljivom.

Na Preobraženje se i nebo, u gluvo doba, noć tri puta preobražava. Ko to vidi i drugom obelodani, veruje se da će izgubiti razum.

Praznik Preobraženja Gospoda našeg Isusa Hrista jedan je od dvanaest velikih Gospodnjih praznika iz domostroja našega spasenja. Ovaj praznik po svojoj tematici povezan je sa svim onim spasonosnim događajima iz Spasiteljevog života koji su se dogodili neposredno pred NJegovo stradanje i slavno Vaskrsenje. Kako bi pred svoje stradanje apostolima na vidljiv i opitan način otkrio svoju Božansku silu i slavu, Hristos je na visoku Tavorsku goru poveo Apostole Petra, Jakova i Jovana i pred njima se Preobrazio pokazavši im svoju Božansku slavu i silu. On nije poveo sve apostole, već samo trojicu najljubljenijih, zato što je znao da će Ga Juda izdati, te zato nije bio dostojan da vidi Božansku slavu Hristovu, a opet nije hteo da ga ostavi samog pod gorom da ne bi kasnije time pravdao svoje izdajstvo. Prema evanđelskim svedočanstvima u trenutku Preobraženja Spasiteljevo lice zasijalo je kao sunce, a haljine NJegove postadoše bele kao svetlost. Takođe evanđelsko kazivanje nam svedoči o javljanju Starozavetnih proroka Mojseja i Ilije prilikom Hristovog Preobraženja.

Veruje se da na Preobraženje Sunce okreće leđa letu, a osmehuje se zimi. Dan postaje sve kraći, zmije i gušteri vraćaju se u svoje brloge, a laste se pripremaju za jesenju seobu. U nekim rodopskim selima postoji verovanje da na taj dan Bog „pribraznuva“ (pravi ili spušta brazdu) sa neba kao znak da je došlo vreme za setvu jesenjih kultura. Veruje se da uoči praznika na nebu se otvaraju „Božja vrata“ na kojima se pojavljuje sam Bog i ispunjava želje.

Preobraženje pada u gospojinskom postu koji su, mahom, žene postile, ali tog dana je običaj da niko, bez izuzetka ne mrsi.

Prema rasprostranjenom verovanju, na Preobraženje ne valja preko dana da se spava, jer ko tog dana odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti dremljiv i krmeljiv.

(Kraj)