Bojnik Vesti

Danas prva sednica SO Bojnik

U Bojniku danas zaseda lokalani parlament u novom sazivu.

Bojnik – U Bojniku se danas održala prva sednica Skupštine opštine u novom sazivu lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu nalazi se 35 tačaka.

Bojnik 04

Na sednici Skupštine opštine usvojen je završni račun budžeta za 2015 godinu i tom prilikom je konstatovano da su budžetska sredstva namenski trošena. Odbornici su usvojili predlog o razrešenju članova komisije za mandatno imunitetska pitanja kao i predlog o izboru novih lica koja će obavljati ove poslove.

Bojnik 03

Većinom glasova usvojen je i predlog rešenja o potvrđivanju mandata za dvoje odbornika koji su nakon toga položili zakletvu. Usvojen je i predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, nakon čega se prešlo na usvajanje čitavog seta odluka koje su vezane za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, među kojima najznačajnije mesto zauzima predlog korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine na osnovu Zakona koji reguliše ovu oblast.

Bojnik 02

U cilju nesmetanog rada lokalnog parlamenta, usvojeni su i predlozi odluka o radnom angažovanju Predsednika SO Bojnik i njegovog zamenika, kao i članova opštinskog veća. Odbornici su usvojili i predlog rešenja o razrešenju opštinskog štaba za vanredne situacije ali i predlog rešenja o imenovanju novih članova i Predsednika ovog opštinskog tela ali i opštinskog saveta za bezbednost koji će koordinirati rad u slučajevima narušavanja opšte bezbednosti u Bojniku.