Vesti

Danas raspisan konkurs u oblasti omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo danas konkurse u oblasti omladinskog sektora u iznosu do 171 milion dinara.

U pitanju su konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora – za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja.

Opširnije na zvaničnom sajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs