Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

Dodela podsticajnih sredstava studentima

Upravni odbor Fonda za mlade talente Opštine Lebane, na osnovu člana 5. Stauta Fonda za mlade talente opštine Lebane, («Službeni glasnik opštine Leskovac br.2/2006) i člana 19. Pravilnika za dodelu podsticajnih sredstava talentovanim studentima i učenicima, na sednici održanoj 06.10.2017. godine, raspisuje KONKURS radi dodele podsticajnih sredstava u vidu jednokratne novčane nagrade studentima koji postignu nadprosečne rezultate.

Podsticajna sredstva dodeljuju se studentima koji su prema nastavnom planu fakulteta, položili sve ispite iz predhodne godine studiranja i postigli prosečnu ocenu svih položenih ispita 9,00 (devet).

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od 2. do 6. godine studija, uz uslov da su očistili prethodnu godinu, studenti masger studija, kao i sgudenti koji su završili poslednju godinu sgudija u godini za koju konkurišu, koji imaju prebivalište na području opštine Lebane (duže od 6 meseci) pre raspisivanja konkursa i koji su državljani Republike Srbije.

Pravo učešća na konkurs imaju i studenti postdiplomskih studija fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, najviše za tri najbolje rangirana studenta posgdiplomskih studija koji:

  • nisu stariji od 30 godina;

  • nisu zasnovali radni odnos;

  • tokom studiranja nisu gubili školsku godinu;

  • imaju prebivalište na teritoriji opštine Lebane i

  • da su državljani Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave Lebane i zvaničnom sajtu opštine Lebane.

Prijave se podnose neposredno u uslužnom centru opštinske uprave Lebane, a mogu se i preporučeno poštom poslagi na adresu: Opština Lebane, Cara Dušana 116, Lebane 16230, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava talentovanim studentima“.

Detaljnije informacije možete dobiti na sajtu opštine Lebane.