Të gjithë duhet të dimë

ËSHTË E NEVOJSHME TË PUNOHET NË GJETJEN E MËNYRAVE PËR FËMIJËT QË TË EDUKOHEN SIÇ DUHET PA PASUR NEVOJ TË MOHOJNË PLOTSISHTË TEKNOLOGJIT MODERNE

„Është e nevojshme të punohet në gjetjen e mënyrave për fëmijët që të edukohen siç duhet pa pasur nevojë të mohojnë plotësisht teknologjinë moderne“ – Maja Aleksiq Shkolla fillore „Bora Stankoviq“ – Vuqje

– Cilat janë abuzimet më të zakonshme të fëmijëve në internet që takuat? A mund të na jepni disa shembuj të praktikës suaj?

Në punën time unë nuk kam hasur raste të abuzimit të fëmijëve në internet.

– Edhe pse ky abuzim është i kohëve të fundit, sa është e rrezikshme? Pra, si mund të ndikojë në sjelljen dhe psikikën e fëmijëve?

Unë mendoj se ky abuzimi është shumë i rrezikshëm, sepse shumë gjëra që fëmijët mund të gjejnë në internet nuk janë subjekt i ndonjë kontrolli dhe është e vështirë për të zbuluar ose provuar ato. Fëmijët e shohin internetin si një parti, shpesh të pavetëdijshme për atë lloj rreziqesh që po mbajnë. Shumë lojëra janë të dizajnuara për t’u dhënë fëmijëve nevojën për t’i luajtur ato vazhdimisht, dhe kjo më tej shkakton probleme në sjelljen, mësimin dhe zhvillimin.

– Një përqindje e madhe e fëmijëve janë të vetëmeritor  në arsimimin e tyre, sepse prindërit nuk kanë kohë për këtë. Sa i madh është ky problem i madh në botën e sotme në të cilën teknologjia, zakonet dhe nevojat e njerëzve ndryshojnë me shpejtësi të lartë?

Mendoj se ky është një problem i madh dhe se është e nevojshme të punohet për të gjetur një mënyrë për fëmijët që të edukohen siç duhet pa pasur nevojë të mohojnë plotësisht teknologjinë moderne.

– Si psikolog, çfarë këshille do t’u jepnit fëmijëve dhe prindërve, kur është e sigurt të përdoren teknologji të reja?

Si psikolog, unë do t’u këshilloja prindërve që në mënyrë periodike të kontrollojnë aktivitetet e fëmijëve të tyre në internet, t’i njohin ata me të gjitha rreziqet e përdorimit të internetit dhe të kufizojë kohën që kalojn  në internet t’i drejtojën ata të shoqërohen  me moshatarë  që do të nënkuptoj  lojë klasike të fëmijëve në natyrë .

– Sa dhe si TKI moderne (teknologjitë e komunikimit të informacionit) ndryshojnë sjelljen, vlerat dhe fëmijërinë e fëmijëve?

Ata ndryshojnë në çdo kuptim. Sa i përket sjelljes, fëmijët janë nervozë, të tensionuar dhe më shpesh tregojnë sjellje që nuk janë të pranueshme nga shoqëria. Sidoqoftë, mendoj se ata kanë shumë më tepër informacione dhe  kanë të zhvilluar inteligjencën praktike se më parë.

Projekti “ Të gjithë duhet të dimë“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Pikëpamjet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamj21et e autoritetit që i ka ndarë fondet.