Vesti

Foto priča iz hotela "Drakula"

Hotel Dracula Castle se nalazi na prelazu Tihuta u planinama Bargaului, u Piatra Fantanele, na nadmorskoj visini od 1116 m.  Izgrađen u stilu srednjevekovne kuće 1983. godine. Hotel ima 140 kreveta podeljenih u 3 apartmana i 63 sobe sa 2 ležaja. 

Zahvaljujući toničnoj klimi, vazduh sa najvećim sadržajem joda u atmosferi širom zemlje, pejzaž retke lepote, hotel Dracula Castle je jedno od najposjećenijih mesta u regionu.

  

  

  

U podrumu Hotel Castel Drakula nalazi se jedna prostorija u kojoj vas vode po mraku, jedina svetlost je sveća kojom vam pokazuju naslikane zidove a koji po rečima onih koji su to vidli, izgleda u najmanju ruku jezivo. Kada se najmanje nadate, iz sanduka koji se nalazi na sredini ove prostorije, izlazi „Drakula“ koji vas uštine. Priznaćete da nije sve jedno! Predstavnik naše medijske kuće nije imao hrabrosti da u isti udje ali smo došli do slika kako ta prostorija ustvari izgleda.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(ICJ)