Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Generalštab Vojske Srbije raspisao javni konkurs za popunu tri mesta na neodređeno vreme u svojstvu civilnih lica

Generalštab Vojske Srbije je raspisao javni konkurs za popunu tri mesta na neodređeno vreme u svojstvu civilnih lica u kasarni ,,Vojvoda Petar Bojović“ u Leskovcu.

Za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme radi popune radnih mesta u 3. Centru za obuku u Leskovcu.

1. Građevinski stolar, KV , 1 izvršilac,

2. Monter centralnog grejanja- zavarivač, KV, 1 izvršilac,

3. Rukovalac parnih kotlova sa ATK, KV, 1 izvršilac.

OPŠTI USLOVI:

Za radno mesto na rednom broju 1:

Da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, zanimanje – građevinski stolar.

Za radno mesto na rednom broju 2:

Da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, zanimanje – monter centralnog grejanja i zavarivač.

Za radno mesto na rednom broju 3:

Da kandidat ima završen 3. stepen stručne spreme – KV, zanimanje – rukovalac parnih kotlova.

MESTO RADA:

Leskovac

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA JAVNI KONKURS:

4. septembar 2020. godine

LICA ZADUŽENA ZA DAVANJE OBAVEŠTENJA O JAVNOM KONKURSU I ADRESA NA KOJOJ SE PODNOSI PRIJAVA:

Goran Biuk  telefon 016/249-379

Dalibor Stanišić telefon 066/8711-959

Adresa za podnošenje prijave po javnom konkursu:

VP 4445 Leskovac, ulica Kralja Milutina bb, selo Donje Sinkovce, 16000 Leskovac, sa naznakom ”za javni konkurs”

Lična dostava prijave može se izvršiti u delovodstvu VP 4445 ulica Kralja Milutina bb, selo Donje Sinkovce

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU NA JAVNI KONKURS:

Original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje zahtevana stručna sprema, odnosno stečeno propisano znanje,

Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci),

Izvod iz matične knjige rođenih (ako nije novi obrazac, ne stariji od 6 meseci),

Uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 meseci),

Uverenje nadležnog orana MUP-a da kandidat nije krivično osuđivan kaznom zatvora u trajanju najmanje šest meseci,

Uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio na službi damu radno odnos nije prestao zbog povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo za lica koja su bila zaposlena u državnoj službi),

Original i overena kopija svedočanstva za završen svaki razred srednje škole,

Za radno mesto na rednom broju 3 (Rukovalac parnih kotlova),  Dokaz o položenom ispitu za rukovaoca parnih kotlova,

Svi dokazi se dostavljaju u originalu ili fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

NAPOMENA:

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom.