Lepote Juga - Vlasotince (2019)

Geografski položaj opštine Vlasotince

Jedan od najznačajnijih elemenata koji jednom području daju velike šanse za razvoj turizma jeste njegov geografski položaj.

Opština Vlasotince ima brdsko-planinski karakter, koji čini preko 80% njene teritorije. Najniža tačka je na 230 m nadmorske visine na ušću Vlasine u Južnu Moravu, a najviši vrh raskrsje na 1.433 m. U morfološkom pogledu izdvajaju se dve celine dolinsko-kotlinska (najplodiniji deo opštine) i brdsko-planinska. Klima opštine Vlasotince je umereno – kontinentalna sa župskom varijantom u ravničarskom – brežuljkastom delu do 500m nadmorske visine. Opština Vlasotince raspolaže raznovrsnim prirodnim resursima, koji predstavljaju dobru osnovu za povećanje ekonomske snage i uspešniji razvoj opštine. Među značajne resurse ubrajaju se: poljoprivredno zemljište, šume, i vodni resursi, koji zajedno pružaju pogodne uslove za ekonomski razvoj turizma. Reka Vlasina – Gradsko jezero, Poljoprivredno zemljište predstavlja najobimniji i naznačajniji resursi.

Prostire se na površilni od 16.853 ha. i obuhvata 54,7% teritorije opštine. U strukturi poljoplrivrednog zeljmišta dominiraju površine pod oranicama i baštama 43,0%. Kod setvene strukture dominantno mesto zauzimaju žita 64,7%, stočno krmno bilje 19,3% i povrće 14,7%. Kvalitet i raznovrsnost zemljišta, povoljni klimatski uslovi, izuzetno čista i nezagađena prirodna sredina, kao i tradicija stanovništva da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, omogućuju raznovrsnu proizvodnju u obimu, koji bi mogao biti oslonac budućeg razvoja. Razvojni značaj ovog resursa u narednom periodu zavisiće od intenziviranja povrtarstva, voćarstva i vinogradarstva, kao i od revitalizacije stočarstva i izgradnje preradjivačkih kapaciteta. Šume predstavljaju obiman prirodni resurs i značajan potencijal. Ukupna površine šuma i šumskih zasada na teritoriji opštine Vlasotince iznosi 12.873 ha.