Leskovac Vesti

GIS – Uskoro će svi podaci biti na jednom mestu

Nabavkom servera za skladištenje podataka u iznosu od 2,5 miliona dinara i softvera vrednosti 7,8 miliona dinara u Leskovcu su stvoreni uslovi za razvoj geografskog informacionog sistema (GIS-a) koji treba da poveća mogućnost za privlačenje investicija.

Leskovac – Ovaj projekat finasijski podržavaju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES, a sprovode ga grad Leskovac u saradnji sa Direkcijom za urbanizam i izgradnju i Agencijom za lokalni ekonomski razvoj.
GIS predstavlja softversko rešenje koje omogućava lokalnim samoupravama da koristeći savremenu računarsku tehnologiju na jednom mestu prikupljaju, obrađuju i upravljaju podacima o određenoj lokaciji. Kroz ovaj alat u velikoj meri može da se unapredi rad gradskih službi, a u prvoj godini rada na GIS-u u Leskovcu predviđa se izrada planske dokumentacije i infrastrukturnih podataka za 14 braunfild lokacija na teritoriji grada. Sa stanovišta potencijalnih investitora ovo je veoma značajan korak, jer će predstavljati veliki napredak u dostupnosti pouzdanih informacija o postojećem stanju infrastrukture potencijalnih investicionih lokacija.
Pored nabavke opreme definisani su institucionalni okviri i procedure za rad GIS-a, te je tako Direkcija za urbanizam i izgradnju formirala radnu grupu koja će biti angažovana na njegovom razvoju, čiji članovi će proći obuke kako bi usvojili znanja i veština neophodne za korišćenje GIS tehnologije.
Naredni korak je potpisivanje Sporazuma o saradnji između članova GIS-a, administratora i korisnika kako bi se obezbedilo učešće svih potrebnih članova kao i razvoj i održivost Geografsko informacionog sistema grada Leskovca.
Ukupna vrednost projekta je 103 000 evra, od čega je 92 000 evra finansijsko učešće Evropskog PROGRESa, dok je grad Leskovac učestvovao sa 10 400 evra.