Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Grad Leskovac i ove godine finansira udžbenike za sve đake prvake

Na juče održanom sastanku gradonačelnika Leskovca dr sci. med. Gorana Cvetanovića sa direktorima osnovnih i srednjih škola na teritoriji Leskovca rečeno je da će Grad Leskovac i ove godine pružiti finanasijsku podršku za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda. Roditelji koji ispunjavaju uslove imaju pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 6.000 dinara.

Uslovi za dodelu pomoći za nabavku udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole su da učenici:

  • imaju prebivalište na teritoriji grada Leskovca;
  • da su učenici prvog razreda osnovne škole na teritoriji grada Leskovca;
  • da nisu ostvarili pravo na besplatne udžbenike putem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Potrebna dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova su: potvrda osnovne škole da su učenici prvog razreda i da pravo na besplatne udžbenike nisu ostvarili putem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Leskovca.

Novčanu pomoć dodeljuje Grad Leskovac, na osnovu Rešenja Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj.

Zahtev podnosi roditelj koji živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji, sa potrebnom dokumentacijom, i podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj – Odseku za društvenu brigu o deci i boračko invalidsku zaštitu. Za jedno dete može biti podnet i odobren samo jedan zahtev.

Zahtev možete preuzeti OVDE.

Zahteve prikupljaju škole i dostavljaju Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj do kraja septembra tekuće godine.