COVID-19 Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

Grad Leskovac ukinuo vanrednu situaciju proglašenu zbog elementarnih nepogoda

Na sednici Štaba za vanredne situacije podnet je Izveštaj o radu komisije za procenu štete na stambenim, pomoćnim i privrednim objektima i stvarima i infrastrukturi. Podatke je izneo Miloš Kocić, predsednik Komisije i kazao da su odmah po formiranju pristupili poslu i krenuli sa obilaskom terena.

„Komisija je obilaskom terena procenjivala štetu na svim objektima u domaćinstvu, uključujući stambene, pomoćne i privredne objekte i do sada procenila štetu na 177 stambenih, 234 pomoćna, 5 poslovno-privrednih i dva infrastrukturna objekta. Prema dosadašnjoj evidenciji pisarnice podneto je 315 prijava i to 172 za stambene, 138 za pomoćne i 5 za privredne objekte. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima vrši verifikaciju procene štete koje su izvršile stručne komisije.“

Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave je danas govorio o Izveštaju komisije za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu.

Komisija obišla poplavljene površine pod poljoprivrednim zemljištem u svim ugroženim područjima. U skladu sa planom rada komisije sačinila je iscrpan Izveštaj o proceni štete na poljoprivrednom zemljištu, poljoprivrednim kulturama, poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi za rad, kao i na stočnom fondu od elementarne nepogode nastale usled obilnih kišnih padavina, poplava i pojave bujičnih voda na teritoriji grada Leskovca za 2021. godinu, koji će dostaviti Gradskom veću na dalju nadležnost. Šteta je nastala u 30 katastarskih opština: Bogojevce, Navalin, Donje Stopanje, Badince, Priboj, Turekovac, Vinarce, Zalužnje, Međa, Vlase, Veliko Trnjane, Presečina, Zloćudovo, Rudare, Šišince, Kukulovce, Crcavac, Donji Bunibrod, Gornji Bunibrod, Velika Grabovnica, Guberevac, Donja Slatina, Velika Biljanica, Stupnica, Gornje Krajince, Grajevce, Boćevica, Oraovica kod Grdelice, Predejane selo i Predejane varoš. O Stepenu izrade Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda Izveštaj je takođe podneo Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu Gradske uprave grada Leskovca.

Najvažniji segment u odbrani od poplava jeste izrada godišnjih Operativnih planova. U cilju redovnog održavanja postojećih vodotokova i sprečavanja nastajanja poplava i preventivnog ublažavanja njihovog delovanja, za tekuću 2021. godinu Operativnim planom u predlogu, razmatraju se i planiraju radovi na ukupno dve lokacije, i to na sanaciji i uređenju celokupnog korita Rudarskog kanala u dužini od 11,5 kilometara i na sanaciji i uređenju celokupne trase Šainovačkog kanala u dužini od 1,3 kilometara zbog toga što su upravo ove dve lokacije stvarale ogroman problem u poplavama koje su tokom januara meseca ove godine zadesile teritoriju grada Leskovca.

Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove je Štabu podneo izveštaj u kojem su detaljno obrazložene sve radnje koje su Gradska uprava i pomenuto odeljenje kao i zaposleni na poslovima Civilne zaštite sprovodili. „Takođe, predložene su mere koje u narednom periodu treba preduzeti u cilju čišćenja vodotokova i kanala radi sprečavanja budućih popolava i sastanci koji su organizovani sa relevantnim institucijama u cilju hitnog reagovanja.“

Gradonačelnik je povodom ukidanja vanredne situacije proglašene zbog elementarnih nepogoda istakao da su poplave još jednom pokazale   da je teško boriti se protiv sile prirode i da takvo stanje zahteva dobru organizaciju svih uključenih u poslove zaštite od poplava i podsećaju nas na neophodnost promene svesti prema životnoj sredini i prirodnim katastrofama.

 

infocentarjug.rs