Društvo Leskovac Vesti

Help przentovao uspešno realizovan projekat u Omladinskom klubu

12 žena i 14 muškaraca dobili su od HELP-a opremu  pojedinačne vrednosti od 1.500 i 2.400 evra  za započinjanje poslovnih aktivnosti.

Leskovac – Nemačka nevladina organizacija HELP,  prezentovala je rezultate projekta „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva“.  Prezentacija je održana u prostorijama Omladinskog kluba u Leskovcu. Ovaj projekat  se realizovao na teritoriji grada Leskovca 2014. i 2015. godine, saopštava kancelarija za mlade iz Leskovca.
Vrednost projekta u Leskovcu iznosila je 77.500,00 eura sa učešćem grada od 3.150,00 eura. Potpisano  je 26 ugovora  o donaciji sa finalnim korisnicima projekta, koji su dobili opremu  pojedinačne vrednosti od 1.500 i 2.400 evra  za započinjanje poslovnih aktivnosti. Među potpisnicima je 12 žena, 14 muškaraca.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe zapošljavanja, romski koordinator za realizaciju projekta, predstavnici ALER-a, kao i sami korisnici donacija ovog projekta.
Uz dragoceno mišljenje stručnih predstavnika institucija, nakon završene prezentacije, zaključeno je da se realizacijom ovog projekta, kroz stručnu, finansijsku i obrazovnu podršku, prilično olakšala integracija marginalizovanih i socijalno ugroženih grupa stanovništva, što za rezultat pored integracije ima i smanjenje siromaštva.