Prepoznaj istinu! (2019.)

Igrica “BAD NEWS” za učenje medijske pismenosti

Od lažnih vesti, do haosa! Koliko smo zli? Sakupi što više pratilaca.

U poslednjih nekoliko godina pokrenuto je nekoliko igara koje su imale za cilj da nauče ljude veštinama provere činjenica i kako da uoče dezinformacije.

U ovoj igri Bad news – Loše vesti , koju je razvio DROG, holandska organizacija sa ciljem borbe protiv dezinformacija, korisnici igraju ulogu lažnog pisca vesti. Cilj: Pribavite što više pratilaca dok gradite lažni kredibilitet. Nedavna studija Univerziteta u Kembridžu otkrila je da igranje “Loših vesti” povećava „psihološku otpornost“ na dezinformacije.

Kako funkcionišu “Loše vesti”?

U ovoj igri, ti si u ulozi kreatora lažnih vesti. Pusti sad svaki privid etike i odaberi put kojim postaješ beskrupulozni medijski magnat. Tvoj zadatak je da sakupiš što više pratilaca, dok polako gradiš lažni kredibilitet kao informativni sajt. Ali pazi: ako su tvoje laži očigledne ili ako razočaraš one koji te podržavaju – izgubićeš!

Ciljnu grupu ove igre čine osobe od 15 do 35 godina. I mada ne želimo da zabranimo nikome mlađem ili starijem da igra, ovde su ipak uključene neke teme koje mogu da se protumače kao osetljive, posebno za one mlađe od 15 godina.

Ova igra je namenjena za korišćenje u obrazovanju i naučnim istraživanjima. Potrudili smo se da ovu igru učinimo najboljim mogućim proizvodom. Ipak, ako imate bilo kakve primedbe ili žalbe, molimo Vas da ih prenesete DROG-u putem ovog linka.

Lokalizaciju igrice uradila je SHARE Fondacija.

LINK:

https://getbadnews.rs/#intro

 

Loja „Bad News“ për të mësuar arsimimin   medial

 

Nga lajmet e pavërteta, deri në kaos! Sa të keq jemi? Mblidhni sa më shumë ndjekës.

 

Në vitet e fundit, janë lansuar disa lojëra që kanë për qëllim t’u mësojnë njerëzve aftësitë për kontrollimin e fakteve dhe si të zbulojnë dezinformatat.

 

Në këtë lojë Bad News –Lajm i keq, zhvilluar nga DROG, një organizatë Holandeze që synon të luftojë dezinformatat, përdoruesit luajnë rolin e një shkruesi të lajmeve të pavërteta. Qëllimi : Merrni sa më shumë ndjekës deri sa ndërtoni kredibilitet të pavërtet. Një studim i fundit i Universitetit të Kembrixhit zbuloi se duke luajtur „Bad News“  ka rritur rezistencën psikologjike“ ndaj dezinformatave.

 

Si funksionon „Lajmi i keq“?

 

Në këtë lojë, ju luani rolin e një krijuesi të lajmeve të pavërteta. Leri të gjitha pamjet e etikës dhe zgjidh rrugën për tu bërë një magnat i paskrupull mediatik. Detyra juaj është të mbledhni sa më shumë ndjekës ndërsa ngadalë ndërtoni kredibilitet të pavërtet si një sajt informacioni. Por kini kujdes: nëse gënjeshtrat tuaja janë të dukshme ose nëse zhgënjeni ata që ju mbështesin – do të humbni!

 

Grupi i synuar për këtë lojë janë njerëzit e moshës 15-35 vjeç. Ndërsa ne nuk duam të ndalojmë ndokënd më të ri ose më të vjetër të luajë, këtu ka disa tema që mund të interpretohen si të ndjeshme, veçanërisht për ata nën moshën 15 vjeç.

 

Kjo lojë ka për qëllim përdorimin në arsim dhe kërkime shkencore. Ne kemi bërë çmos për ta bërë këtë lojë produktin më të mirë të mundshëm. Sidoqoftë, nëse keni ndonjë  vërejtje ose ankesë, ju lutemi paraqisni ato në DROG përmes këtij linku.

 

Lokalizimi i lojës u bë nga Fondacioni SHARE.

LINKU:

 

https://getbadnews.rs/#intro

 

Projekti „Njihuni me të vërtetën“ është bashkëfinancuar nga buxheti i Republikës së Serbisë – Ministria e Kulturës dhe Informacionit. Qëndrimet e shprehura në një projekt mediatik të mbështetur nuk shprehin qëndrimet e organit i cili ka dhënë fondet.