VLASOTINCE: Ipak bi da ostanemo

Ipak bi da ostanemo… Zaključak

Tokom intervjua sa mladima sa teritorije juga Srbije, gde smo posebno obratili pažnju da ispitanici budu različitih godišta, da bude zastupljena rodna ravnopravnost, gradska i seoska naselja i različiti stepen obrazovanja, došli smo do zaključka da mladi sa ovog područja su podeljeni u 3 kategorije:

1. Oni koji žele da ostanu, žive, formiraju porodice i rade u svojim rodnim mestima

2. Oni koji žele da odu u inostranstvo, rade i zarade tamo a zatim se vrate u svoja rodna mesta i započnu sopstveni biznis

3. Oni koji žele da odu u veće industrijske, administrativne i kulturne centre u Srbiji poput Niša, Novog Sada ili Beograd.

Oni koji žele da ostanu, pretežno imaju porodični posao u vidu zanatskih radnji svojih roditelja ili poljoprivredna gazdinstva. Iako su većina sa fakultetskim diplomama ili studenti, svoju budućnost vide u radu „za sebe”.

Od onih koji žele da odu u inostranstvo, najveći broj tvrdi da traži posao bezuspešno ili je na osnovu iskustava iz svoje okoline (roditelji, braća i sestre, komšije, prijatelji) nezadovoljan mogućnostima koje se mogu ostvariti u Srbiji. Oni svi su izjavili da znaju nekoga ko je u inostranstvu i da je tamo život, ako ne bolji, onda barem isplatljiviji većim primanjima i mogućnošću „da ostane neki dinar na kraju meseca”.

Veliki broj svršenih studenata i onih koji su na završnim godinama studija, svoju budućnost vide u velikm gradovima u Srbiji. Oni tvrde da veliki gradovi daju veće mogućnosti za pronalaženje poslova, veća primanja, bolje uslove života i napredovanja u svim oblastima življenja – od koncerata i sportskih dešavanja do zdravstvene i socijalne zaštite.

Bitno je naglasiti da mladi često žele da odu i da bi se odvojili od svojih roditelja i započeli samostalni život, jer u svojim mestima nemaju mogućnosti da kupuju ili iznajmljuju nekretnine usled niske platežne moći. Ovako, oni imaju sliku boljeg života, formiranja porodice, rađanje dece u samostalnim domovima bez uticaja, kontrole i zavisnosti od svojih roditelja.

Izuzetno je značajno da mladi danas žele da formiraju svoja preduzeća, da rade „za sebe”, da su svesni rizika i mogućnosti ali da ne žele da budu eksploatisani od strane poslodavaca.