Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Isplaćena jednokratna novčana pomoć korisnicima sa evidencije Centra za socijalni rad

Danas je Centru za socijalni rad Leskovac uplaćen iznos od 493.494,60 dinara na ime jednokratne novčane pomoći za korisnike kojima je pravo na ovu vrstu usluge priznato odlukom Centra. Grad Leskovac je od pre nekoliko meseci uveo praksu da se novčana sredstva za ovu vrstu usluge socijalne zaštite Centru transferišu svakih 15 dana, u odnosu na raniji period kada se transfer vršio jednom mesečno, što je dovelo do ubrzanja isplate jednokratne novčane pomoći korisnicima ove vrste prava.

 

infocentarjug.rs